Het Omega Detox System werkt bij de meeste mensen het meest optimaal om de dag (30 minuten).
Hierdoor is er tijd om het bio-energetische veld te integreren en het vermijdt overstimulatie.

Het wordt niet aangeraden de behandeling dagelijks te ondergaan. Het lichaam heeft tijd nodig om het verhoogde bio-energetische niveau te verwerken.

Er zijn echter geen vaste regels en het is daarom raadzaam altijd uw lichaam te volgen. Er zijn mensen die zich juist beter voelen bij gebruik tijdens 5 dagen in de week met een rustpauze van 2 dagen, terwijl anderen de voorkeur geven aan 2 tot 3 behandelingen per week.
Na de eerste 12 behandelingen kan men de frequentie aanpassen al naar gelang de behoefte.