• Iedereen met een chirurgisch implantaat dat werkt op batterijen, zoals een pacemaker.

  • Iedereen die denkt zwanger te zijn, of denkt zwanger te kunnen zijn.

  • Iedereen die een transplantatie heeft ondergaan.

  • Epileptici.

  • Transplantatie patiënten - Patiënten die een transplantatie hebben ondergaan hebben regelmatig medicatie nodig om orgaanafstoting te voorkomen. Hoewel het niet bewezen is, moet men voorzichtig zijn omdat de behoefte aan medicatie omhoog of omlaag kan gaan en hierdoor kan er een verstoring in het genoemde therapieprotocol ontstaan. Dezelfde theorie kan toegepast worden op gelijksoortige medicatie (risicopatiënten die doorlopend levensreddende medicijnen nodig hebben om het immuun­systeem te onderdrukken, het stollingsproces te helpen etc.). Behandelingen onder deze omstandigheden moeten te allen tijde onder medische begeleiding plaatsvinden.

  • Zwangerschap - Het Omega Detox System is ontworpen om met één bio­elektrisch systeem tegelijkertijd te werken, omdat elk systeem zijn eigen eigenschappen heeft. In het geval van zwangerschap zijn er twee bio-energetische velden aanwezig, deze kunnen elkaar mogelijkerwijs beïnvloeden en storen. Het is beter om voorzichtig te zijn, daar hier geen wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Het gebruik van dit apparaat wordt afgeraden tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Na deze periode is het risico vele malen kleiner omdat de vrucht dan al ontwikkeld is. Detoxificatie zou de zwangerschap dan juist kunnen ondersteunen.

  • Hemofilie patiënten - Hemofilie is een aandoening van het stollingssysteem in het lichaam. Een aantal van de factoren die stolling bevorderen werken of niet juist of zijn niet aanwezig. Hemofilie patiënten hebben heel dun bloed en hoewel het niet bewezen is (er is nog nooit wetenschappelijk onderzoek geweest hierover) zou het gebruik van het Omega Detox System eventueel een capillaire bloeding met mogelijk ernstige gevolgen kunnen bewerkstelligen.