Veel factoren spelen een rol bij de kleur- en eigenschapveranderingen in het water. In wezen is het zo dat de behandeling op elektrolyse gebaseerd is.

Als we het systeem analyseren vinden we de volgende elementen:
water classificatie (hard reageert anders dan zacht water) en zout typen die gebruikt worden om optimaal geleidingsvermogen te bereiken.

Het gebruikte water ( m.u.v. gedestilleerd water) heeft zijn eigen onzuiverheden die door de elektrolyse naar andere componenten toegetrokken of ervan afgescheiden worden.
Bedenk dat het water dat in onze huizen komt, variabele hoeveel­heden colloïdale oplossingen bevat, waaronder: natrium, calcium, magnesium, mangaan, antimonium chloride, arsenicum, asbest, barium, boron, cadmium, chromium, koper, cyanide, fluor, ijzer, lood, kwikzilver, nikkel, sulfaten, thallium, nitraten, insectenpoeder, herbiciden, schoonmaakmiddelen en organisch materiaal.

Als de spoel in het water begint te werken kunnen, naast veranderingen in de pH waarde, een aantal van deze substanties aantoonbaar worden in het water.

Dit is één van de redenen voor kleurveranderingen en het vrijkomen van kleine hoeveelheden van verschillende gassen zoals zuurstof, waterstof, chloor en sulfer.

De spoelen zijn metaalachtig en geven metaal ionen vrij, wat resulteert in een elektrolytische reactie die ervoor zorgt dat het oxideert.

Wat we in het water zetten, zoals hier onze voeten, speelt ook een rol.
Voeten hebben eigen zuurtegraad.
Ook kunnen er bacteriën, schimmels en parasieten aanwezig zijn.
Op de huid kunnen ook restanten zeep, crèmes, nagellak en vezels zijn.
Er komen ook dode cellen, vetachtige stoffen en substanties uit de talgklieren vrij.

Al deze factoren gecombineerd beïnvloeden de kleurverandering.
Als laatste noemen we de inwendige conditie van het lichaam.
Deze beïnvloed en manifesteert zich in het water.
Hier moeten we rekening houden met huidaandoeningen, capillaire microcirculatie en andere inwendige invloeden die door het grootste orgaan van de mens, de huid, uitgestoten kunnen worden.

Temperatuur beïnvloedt ook de chemische reacties in het water.

Als we met al deze factoren rekening houden kunnen we beginnen te begrijpen waarom er in het water kleurverandering plaatsvindt. De kleuren kunnen enorm verschillen (zwart, rood, groen, bruin, wit, geel etc.) en het residu kan zinken of op het water drijven

Naarmate men schoner wordt, wordt de verkleuring minder en anders. Sommige mensen merken op dat wat ze eten ook effect heeft op de verkleuring van het water.